SUNET har slagit världsrekord!
Det svenska universitetsdatornätet SUNET har tillsammans med det amerikanska Internet-företaget Sprint, slagit hastighetsrekord i konsten att transportera data över mycket långa avstånd.

Det nya världsrekordet sattes på sträckan Luleå- San Jose. Avståndet mellan Luleå och San Jose i Kalifornien är 16.343 km, mäter man avståndet mellan orterna och tar hänsyn till hur de optiska
fiberkablarna är utlagda rör det sig om hela 18.600 km

Rekordet är resultatet av ett samarbete mellan höghastighetsnäten SprintLink och GigaSunet. Tack vare kapaciteten i de båda näten lyckades gruppen bakom rekordförsöket överföra 800 gigabytes med data inom loppet av 27 minuter. Det motsvarar 4,23 Gbit/sek
.
Rekordet sattes i de ordinarie näten – utan att den övriga trafiken la märke till att det pågick ett rekordförsök!

Initiativet bakom rekordjakten över mycket långa avstånd har tagits av det amerikanska universitetskonsortiet Internet2, som redan år 2000 med projektet "Internet Land Speed Record" började uppmuntra nätverkstekniker världen över att försöka slå hastighetsrekord över långa avstånd. Det är nämligen de långa avstånden som gör utmaningen riktigt svår – men för Internet2 är intiativet mer än enbart en rekordjakt. Internet2 vet att framtidens forskare måste kunna överföra data över långa avstånd på kort tid.

Med de förutsättningar som Internet2 fastlagt för rekordjakten kan nu gällande rekord också uttryckas i termer av 69,073 petabitmeter per sekund.

Det nya rekordet är en 12-procentig förbättring jämfört med det tidigare rekordet, som innehades av forskningslaboratoriet CERN utanför Geneve och California Institute of Technology.

Mer information om rekordförsöket lämnas av Börje Josefsson, bj@ltu.se, vid Luleå tekniska universitet.
En detaljerad beskrivning av rekordet finns här: http://proj.sunet.se/LSR2/


Inlagt av Hans Wallberg, den 3 maj 2004